Pieteikties
Zemes robežu plāns vai zemesgrāmatas izdruka / kopija (nav obligāts)