Kredītlīnija
Saņem kredītlīniju pāris ātros soļos un palielini sava īpašuma vērtību arī turpmāk.
Novērtējuma veikšana un piedāvājuma saņemšana
Veicam bezmaksas individuālu īpašumu pirmreizējo un atkārtotu novērtēšanu izmaiņu gadījumā.
Process
Novērtējuma nepieciešamība Novērtēšana nav nepieciešama, ja 800 EUR/ha ir pietiekošs finansējums
Individuāla jaunaudzes vai meža izskatīšana Meža meistars dabā apseko objektu
Precizēta meža īpašuma vērtība Kredītlimita aprēķināšana 70% apmērā no meža īpašuma vērtības
Hipotēkas uzlikšana zemes īpašumam
Lai saņemtu kredītlīniju, nepieciešams uzlikt hipotēku savam meža īpašumam. Tas aizņems līdz 5 dienām. Pēc hipotēkas uzlikšanas, aizdevumu varēsi saņemt ļoti ātri – dažu stundu laikā.
Process
Pieteikums kredītlīnijai Klients iesniedz pieteikumu PATA Finance
Tikšanās pie notāra (klātienē vai attālināti) Kredīthipotēkas, kredītlīnijas un piegādes līguma parakstīšana
Fiziska dokumentu iesniegšana zemesgrāmatā Klients dodas iesniegt dokumentus par ķīlas uzlikšanu īpašumam
Atbildes saņemšana no zemesgrāmatas Kad saņemta atbilde no zemesgrāmatas, notiek finansējuma izmaksa
Finansējuma saņemšana
Pēc hipotēkas uzlikšanas, finansējums ir pieejams izmaksai tev nepieciešamajā apmērā un laikā.
Process
Hipotēkas uzlikšana Abas puses tiks informētas no zemesgrāmatas par hipotēkas uzlikšanu
Finansējuma pieejamība Izmaksu piesaki telefoniski pie savas kontaktpersonas CABINET
Aizdevums 1 darba dienas laikā Aizdevuma summa tiks ieskaitīta tavā kontā pieteikuma dienā pāris stundu laikā vai nākamās darba dienas rītā
Finansējuma atgriešana
Pārskati savus kredītlimita nosacījums, procentu maksājumu termiņus, kā arī dzēs saistības sev piemērotākajā laikā.
Process
Kredītlīdzekļu atmaksa Izlietoto kredītlīnijas apmēru un uzkrātos procentus noskaidro pie savas kontaktpersonas Dzēst saistības
Ja nav veikts mēneša maksājums Ikmēneša procentu maksājumi tiks automātiski ieturēti no kredītlīnijā pieejamajiem līdzekļiem
Izlietota kredītlīnija un kavēts procentu maksājums Par katru dienu aprēķina nokavējuma procentus precizē pie savas kontaktpersonas CABINET
Piemēri kredītlīnijas izmantošanai
Kredītlīnija ar vienu īpašumu
Nodrošinājumam piedāvātais īpašums
Garantētais kredītlimits no €800 / ha
Platība 10 ha
Kredītlīnija īpašumam €8’000
Kredītlīnija ar vairākiem īpašumiem
Mežs
Garantētais kredītlimits no €2'500 / ha
Platība 5 ha
Kredītlīnija īpašumam €12’500
Izcirtums
Garantētais kredītlimits no €800 / ha
Platība 10 ha
Kredītlīnija īpašumam €8’000
Lauksaimniecības zeme
Garantētais kredītlimits no €1'200 / ha
Platība 20 ha
Kredītlīnija īpašumam €24’000
Neapturi savas ieceres
PATA Finance finansējums noder ikvienam īstermiņa mērķim, lai paaugstinātu sava īpašuma vērtību un nodrošinātu stabilitāti ilgtermiņā
Pieteikties