Kredītlīnija
Saņem kredītlīniju pāris ātros soļos un palielini sava īpašuma vērtību arī turpmāk.
Noskaidro pieejamo kredītlīnijas limitu
PATA Finance izvērtē zemes īpašumus un sagatavo finansējuma piedāvājumu
Darbības
Piedāvājuma saņemšana Pēc kadastra numuru saņemšanas 1 darba dienas laikā sagatavosim kredītlīnijas piedāvājumu zemes īpašumiem. Garantētais kredītlīnijas limits sākot no 1000 EUR/ha.
Nodrošinājuma papildus novērtēšana Sertificēta vērtētāja atzinums par īpašuma vērtību vai PATA meža meistara sagatavots mežaudzes novērtējums. Kredītlīnijas limits 70% apmērā no noteiktās tirgus vērtības.
Līgumu saskaņošana un parakstīšana 1 darba dienas laikā sagatavosim līgumus. Parakstīt līgumus var attālināti ar drošu elektronisko parakstu vai klātienē Rīgā, Cēsu ielā 14.
Hipotēkas nostiprināšana
Kā kredītlīnijas nodrošinājums ir zemesgrāmatā reģistrēta hipotēka uz zemes īpašumu
Darbības
Rezervē notāru Izvēlies notāru www.latvijasnotars.lv Rezervē laiku klātienes vai attālinātai vizītei pie notāra.
Tikšanās pie notāra (klātienē vai attālināti) Zemes īpašnieks paraksta nostiprinājuma lūgumu ķīlas reģistrācijai. Izdevumus par notāra pakalpojumiem samaksās PATA Finance.
Dokumentu iesniegšana zemesgrāmatā Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus zemesgrāmatā iesniedz notārs, savukārt, ja dokumenti ir parakstīti papīra formātā, tad dokumentus zemesgrāmatā iesniedz zemes īpašnieks.
Paziņojums no zemesgrāmatas Pēc paziņojuma saņemšanas no zemesgrāmatas iespējams saņemt kredītlīnijas limitu pilnā apmērā.
Finansējuma saņemšana
Pēc hipotēkas uzlikšanas, finansējums ir pieejams izmaksai tev nepieciešamajā apmērā un laikā.
Darbības
Kredītlīdzekļu apmēra izvēle Izvēlies sev nepieciešamo kredītlīdzekļu apmēru piešķirtā limita ietvaros.
Izmaksas pieteikšana Piesaki izmaksu, zvanot vai rakstot, savai PATA Finance kontaktpersonai. CABINET
Nauda aizņēmēja kontā Pieprasītā kredītlīdzekļu summa tiek ieskaitīta 1- 3 darba dienu laikā.
Finansējuma atgriešana
Pamatsummas atmaksas apmēru un biežumu aizņēmējs nosaka pats, bet par izlietoto kredītlīnijas apmēru procentu rēķinu nosūtīsim reizi mēnesī.
Darbības
Kredītlīdzekļu atmaksa Kredītlīdzekļu atmaksu var veikt pa daļām vai pilnā apmērā, veicot pārskaitījumu uz PATA Finance norēķinu kontu
Ikmēneša procentu maksājums Reizi mēnesī PATA Finance nosūtīs procentu aprēķinu uz epastu ar noteiktu atmaksas datumu. Ja rēķins netiks apmaksāts noteiktajā termiņā, ieturēsim procentu maksājumu no neizmantotā kredītlīnijas limita.
Kredītlīdzekļu atkārtota izmantošana Pieejamo kredītlīnijas apjomu vari izmantot atkārtoti. CABINET
Piemēri kredītlīnijas izmantošanai
Kredītlīnija ar vienu īpašumu
Nodrošinājumam piedāvātais īpašums
Garantētais kredītlimits no €1000 / ha
Platība 8 ha
Kredītlīnija īpašumam €8’000
Kredītlīnija ar vairākiem īpašumiem
Mežs
Garantētais kredītlimits no €2'500 / ha
Platība 5 ha
Kredītlīnija īpašumam €12’500
Izcirtums
Garantētais kredītlimits no €1000 / ha
Platība 8 ha
Kredītlīnija īpašumam €8’000
Lauksaimniecības zeme
Garantētais kredītlimits no €1'200 / ha
Platība 20 ha
Kredītlīnija īpašumam €24’000
Neapturi savas ieceres
PATA Finance finansējums noder ikvienam īstermiņa mērķim, lai paaugstinātu sava īpašuma vērtību un nodrošinātu stabilitāti ilgtermiņā
Pieteikties