Biežāk uzdotie jautājumi

Pieteikšanās kredītlīnijai

· Aizpildi pietiekumu, norādot informāciju
· Saņem piedāvājumu ar garantēto kredītlīnijas limitu no 1950-2000 EUR par hektāru
· Noslēdz kredītlīnijas līgumu, reģistrē ķīlu

· Aizņēmējs – juridiska persona
· Nodrošinājums – zemes īpašums (bez apgrūtinājumiem)

Piesakoties kredītlīnijai vari saņemt finansējumu no €5 000 līdz € 10 000 000 uz termiņu līdz 3 gadiem, ar iespēju termiņu pagarināt.

Uzņēmums var pieteikties kredītlīnijai, ja ir nepieciešama:
· jaunu cirsmu finansēšana vai iegāde
· papildus līdzekļi rēķinu finansēšanai
· uzņēmuma attīstībai
· tehnikas iegāde
· īpašumu iegāde
· apgrozāmajiem līdzekļiem
· neparedzētiem izdevumiem
· nodrošinājumam iepirkumos
· naudas plūsmas sabalansēšanai
vai citām iecerēm.

Uzņēmuma pastāvēšanas laikam ir jābūt ne mazākam kā 3 mēneši.

Garantētais kredītlimits

Kredītlīnijas garantētais limits ir minimālā summa, kuru mēs esam gatavi piešķirt pret zemes nodrošinājumu, neveicot padziļināto novērtējumu.
Lielākajā Latvijas daļā piedāvātais kredītlimits ir no 1950 EUR/ha. Latvijas tālākajā austrumu pusē, sākot no 1500 EUR/ha.
Meža zemes un mežaudzes vērtību var noteikt arī PATA grupas meža speciālisti, kuri apsekos īpašumu klātienē un sniegs atzinumu par mežaudzes aktuālo tirgus vērību.
Ja tiek iesniegts sertificēta vērtētāja atzinums par nekustamā īpašuma vērtību, tad PATA Finance finansē līdz 70% no īpašuma tirgus vērtības.

Hipotēka

Lai piešķirtu kredītlīniju, ķīla/-s ir jāreģistrē Zemesgrāmatā. Pilns vajadzīgo dokumentu apraksts ir apskatāms Zemesgrāmatas mājaslapā.

Ķīlas reģistrācijai būs nepieciešami šādi dokumenti:

· Nostiprinājuma lūgums, to sagatavo notārs;
· Aizdevuma (kredītlīnijas) līgums;
· Ķīlas (hipotēkas) līgums;
· Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.

PATA Finance pieņem tikai zemes nekustamā īpašuma ķīlu ar pirmās kārtas hipotēku. Par nodrošinājumu der zemes ķīlas - meži, izcirtumi, lauksaimniecībā izmantojamā zemes, ganības, pļavas, kā arī aizaugušas lauksaimniecības zemes – krūmāji.
Kā nodrošinājumu nepieņemam purvus un ūdens objektu zemes.

Pirmās kārtas hipotēka nozīmē to, ka aizņēmējs sniedz aizdevējam līdz šim neieķīlātu nekustamā īpašuma nodrošinājumu daļēja vai pilna aizdevuma apmērā.

Jā, tāda ir kredītlīnijas būtība. Zem viena aizdevuma līguma var iekļaut vairākus nekustamos īpašumus. Pieejamais kredītlimits mainās atkarībā no līgumam pievienoto īpašumu vērtības un skaita.
Pievienot vai noņemt kredītlīnijai īpašumus var ērti patafinance.lv lietotāja portālā. Tas ir iespējams arī daļēji izlietotai kredītlīnijai.

Nē, kredītlīnijas ietvaros, par nodrošinājumu var būt tikai nekustamais īpašums, uz kuru nav reģistrēta pirmās kārtas hipotēka par labu citam kreditoram, izņemot gadījumus, kad notiek saistību pārfinansēšana uz PATA Finance, un darījuma rezultātā esošās hipotēkas tiek dzēstas no piešķirtās kredītlīnijas.

Hipotēku ir iespējams dzēst pēc kredītlīnijas pilnīgas atmaksas.

Zemesgrāmatā tiks iesniegts nostiprinājuma lūgums hipotēkas dzēšanai, tas aizņem vidēji 3-5 kalendārās dienas.

Jā, daļēja atmaksa un hipotēkas dzēšana ir iespējama.

Ja kredītlīnijas līgumu nodrošina vairāki nekustamie īpašumi, un, ja nepieciešams dzēst ķīlu kādam no nekustamajiem īpašumiem, tad, atmaksājot izsniegto kredīta līmitu konkrētajam īpašumam, tiks iesniegts nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatā ķīlas dzēšanai.

Šajā gadījumā kredītlīnijas limits tiks samazināts par limita summu, kāda tika piešķirta konkrētajam īpašumam.

Kredītlīnijas izsniegšana

Lai saņemtu nepieciešamos kredītlīdzekļus, var pieteikt izmaksu klienta portālā, sazinoties ar savu kontaktpersonu, vai rakstot e-pastu uz info@patafinance.lv.

Izmaksa notiek vienu līdz divu darba dienu laikā.

Kredītlīnijas atmaksa

Atmaksāt izmantoto kredītlīnijas summu iespējams, veicot pārskaitījumu uz PATA Finance norēķinu kontu.

Svarīgi! Obligāti maksājuma mērķī norādīt kredītlīnijas līguma numuru, lai var identificēt maksājumu.

PATA Finance norēķinu rekvizīti pieejami klienta portālā.

Piešķirto kredītlīniju var izmantot atkārtoti, kad tas ir nepieciešams.
Komisija par neizmantoto kredītlīnijas limitu līdz 100 000.00 EUR netiek piemērota. Ja neizmantotais kredītlīnijas limits pārsniedz 100 000.00 EUR, tad tiek aprēķināta komisija 0,5% gadā no neizmantotā kredītlīnijas limita.

Kredītlīniju var atmaksāt pilnā apmērā pirms līguma darbības termiņa beigām, veicot pārskaitījumu uz PATA Finance norēķinu kontu, norādot kredītlīnijas līguma numuru. Par kredītlīnijas pirmstermiņa atmaksu netiek piemērota komisijas maksa.

Cenrādis

· Pieteikuma izskatīšana - Bez maksas
· Aizdevuma likme – no 0.83% mēnesī (fiksēta likme 9.99% gadā + 3 mēnešu EURIBOR)
· Dokumentu sagatavošana - 0.9% no kredītlīnijas summas
· Izniegšanas maksa - Bez maksas

Papildus izmaksas skatīt cenrādī.

Komisija par neizmantoto kredītlīnijas limitu līdz 100 000.00 EUR netiek piemērota. Ja neizmantotais kredītlīnijas limits pārsniedz 100 000.00 EUR, tad tiek aprēķināta komisija 0,5% gadā no neizmantotā kredītlīnijas limita.

Izdevumus (notāra pakalpojumi, valsts nodevas), kas saistīti ar kredītlīnijas noformēšanu, sākotnēji sedz PATA Finance. Pakalpojumi ir bez maksas, ja līguma darbības laikā samaksātā procentu summa nosedz attiecīgo izmaksu kopsummu.

Par kredītlīnijas lietošanu reizi mēnesī PATA Finance nosūtīs procentu aprēķinu uz e-pastu, kura apmaksa ir jāveic līdz rēķinā norādītajam termiņam.

Izbeidzot kredītlīnijas līgumu, būs jāsedz komisijas maksa par ķīlas dzēšananas pieteikuma sagatavošanu.

Citi jautājumi

Norēķini tiek veikti uz uzņēmuma bankas kontu, kuru uzņēmums lieto saimnieciskās darbības veikšanai.

PATA Finance

PATA Finance ir saistītais uzņēmums PATA grupai, kas ir viens no lielākajiem vertikāli integrētajiem uzņēmumiem Baltijā ar plašu pārstāvniecību meža nozarē Latvijā.
PATA Finance radās, jo meža nozarē līdz šim nav bijis pieejams specializēts finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas izprot nozares vajadzības un spēj ātri, pieejami un efektīvi nodrošināt finansējumu, kad tas patiešām ir nepieciešams.

PATA Finance piedāvā uzņēmumiem aizdevumus kredītlīnijas formā līdz pat 10 000 000 EUR uz termiņu līdz 10 gadiem pret nekustamā īpašuma nodrošinājumu - zemi.

PATA Finance darba laiks:

Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.
Brīvdienās un svētku dienās – brīvs.

Ar PATA Finance var sazināties, zvanot pa tālruni +371 26 677 726 vai rakstot uz e-pastu info@patafinance.lv. Kontaktus saziņai var atrast sadaļā Kontakti.