Zemes robežu plāns vai zemesgrāmatas izdruka/ kopija (nav obligāts)
Cadastral ids