Kā strādā PATA aizdevums?

Saņem kredītlīniju pāris ātros soļos un palielini sava īpašuma vērtību arī turpmāk.

Kā strādā PATA aizdevums?

Noskaidro pieejamo kredītlīnijas limitu

PATA Finance izvērtē zemes īpašumus un sagatavo finansējuma piedāvājumu

Darbības

Piedāvājuma saņemšana

Pēc kadastra numuru saņemšanas 1 darba dienas laikā sagatavosim kredītlīnijas piedāvājumu zemes īpašumiem. Garantētais kredītlīnijas limits sākot no 1000 EUR/ha.

Nodrošinājuma papildus novērtēšana

Sertificēta vērtētāja atzinums par īpašuma vērtību vai PATA meža meistara sagatavots mežaudzes novērtējums. Kredītlīnijas limits 70% apmērā no noteiktās tirgus vērtības.

Līgumu saskaņošana un parakstīšana

1 darba dienas laikā sagatavosim līgumus. Parakstīt līgumus var attālināti ar drošu elektronisko parakstu vai klātienē Rīgā, Cēsu ielā 14.

Hipotēkas nostiprināšana

Kredītlīnijas nodrošinājums ir zemesgrāmatā reģistrēta hipotēka uz zemes īpašumu

Darbības

Rezervē notāru

Izvēlies notāru www.latvijasnotars.lv Rezervē laiku klātienes vai attālinātai vizītei pie notāra

Tikšanās pie notāra (klātienē vai attālināti)

Zemes īpašnieks paraksta nostiprinājuma lūgumu ķīlas reģistrācijai. Izdevumus par notāra pakalpojumiem samaksās PATA Finance.

Dokumentu iesniegšana zemesgrāmatā

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus zemesgrāmatā iesniedz notārs, savukārt, ja dokumenti ir parakstīti papīra formātā, tad dokumentus zemesgrāmatā iesniedz zemes īpašnieks.

Paziņojums no zemesgrāmatas

Pēc paziņojuma saņemšanas no zemesgrāmatas iespējams saņemt kredītlīnijas limitu pilnā apmērā.

Finansējuma saņemšana

Pēc hipotēkas nostiprināšanas, finansējums ir pieejams izmaksai nepieciešamajā apmērā un laikā.

Darbības

Kredītlīdzekļu apmēra izvēle

Izvēlies sev nepieciešamo kredītlīdzekļu apmēru piešķirtā limita ietvaros.

Izmaksas pieteikšana

Piesaki izmaksu, zvanot vai rakstot, savai PATA Finance kontaktpersonai.

Nauda aizņēmēja kontā

Pieprasītā kredītlīdzekļu summa tiek ieskaitīta 1- 3 darba dienu laikā.

Finansējuma atmaksāšana

Pamatsummas atmaksas apmēru un biežumu aizņēmējs nosaka pats, bet par izlietoto kredītlīnijas apmēru procentu rēķinu nosūtīsim reizi mēnesī.

Darbības

Kredītlīdzekļu atmaksa

Kredītlīdzekļu atmaksu var veikt pa daļām vai pilnā apmērā, veicot pārskaitījumu uz PATA Finance norēķinu kontu

Ikmēneša procentu maksājums

Reizi mēnesī PATA Finance nosūtīs procentu aprēķinu uz epastu ar noteiktu atmaksas datumu. Ja rēķins netiks apmaksāts noteiktajā termiņā, ieturēsim procentu maksājumu no neizmantotā kredītlīnijas limita.

Kredītlīdzekļu atkārtota izmantošana

Pieejamo kredītlīnijas apjomu vari izmantot atkārtoti.

Kā tas notiks?

Piemēri kredītlīnijas un vienreizējā kredīta izmantošanas situācijām

Nodrošinājumam piedāvātais īpašums

Garantētais kredītlimits

no € 800 / ha

Platība

10 ha

Kredītlīnija īpašumam

€8’000

Mēžs

Garantētais kredītlimits

no € 2’500 / ha

Platība

5 ha

Kredītlīnija īpašumam

€12’500

Izcirtums

Garantētais kredītlimits

no € 800 / ha

Platība

10 ha

Kredītlīnija īpašumam

€ 8’000

Lauksaimniecības zeme

Garantētais kredītlimits

no € 1’200 / ha

Platība

20 ha

Kredītlīnija īpašumam

€ 24’000