Pieteikuma izskatīšana un piedāvājuma sagatavošana

Bez maksas

Aizdevuma likme gadā

9.99% + 3M EURIBOR no izmantotās kredītlīnijas

Komisija par dokumentu sagatavošanu

0.9% no kredītlīnijas summas

Notāra izdevumi un valsts nodevas *

Bez maksas

Nodrošinājuma novērtēšana

Bez maksas

Komisija par neizmantoto Kredītlīnijas limitu.

Līdz 100 000.00 EUR bez maksas. Ja neizmantotais Kredītlīnijas limits pārsniedz 100 000.00 EUR, tad 0,5% gadā no neizmantotā Kredītlīnijas limita.

Kredītlīnijas limita palielināšana

0.9% no palielinātā limita apjoma

Kredītlīnijas atmaksas termiņa pagarināšana

100.00 EUR

Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana, pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora

Bez maksas

Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.

100.00 EUR

Citas izmaiņas pēc klienta pieprasījuma

100.00 EUR

Ar kredītlīniju saistīta standarta izziņa

25.00 EUR

Cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma

50.00 EUR

Apliecinājuma sagatavošana

25.00 EUR

Piekrišanas sagatavošana

25.00 EUR

Piekrišanas sagatavošana (notariāli apliecināta)

100.00 EUR

Citas komisijas maksas**

Pēc vienošanās

 • Pakalpojums ir bezmaksas, ja samaksātā procentu summa nosedz attiecīgo izmaksu kopsummu.

 • Ja pakalpojuma cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas kā cenrādī noteikts, SIA PATA FINANCE nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.

Kredītlīnija meža un lauksaimniecības zemes īpašniekiem

Zeme

ha

1 ha

100+ ha

800

160,000

 • Mēneša maksājums

  0.00 līdz € 0.00

 • Kredīta noformēšana

  0.00

 • Aizņēmuma likme mēnesī

  0.8325% + 3M EURIBOR