Parolei jāsatur vismaz 6 simboli, iekļaujot burtus un ciparus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PATA FINANCE” apstrādās šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sazinātos un informētu par šo pakalpojumu. „PATA FINANCE” SIA veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami „PATA FINANCE” SIA mājaslapā www.patafinance.lv sadaļā Privātuma politika un „PATA FINANCE” SIA klientu apkalpošanas vietā.